Silvertackor

Upptäck vår exklusiva samling av silvertackor, tillverkade av de finaste australiensiska ädelmetallerna. Förfinad till 99,99 % - Varje bar förkroppsligar renhet och värde, vilket gör den till ett utmärkt val för både investerare och samlare. Våra silvertackor, som kännetecknas av sin exceptionella kvalitet och hantverk, är ett bevis på varaktig rikedom och skönhet.

Etiskt hämtat från australiensiska gruvor

Vår silvertackor är designad för dem som uppskattar silvers inneboende värde och stabilitet. Tillverkade av australiensiska ädelmetaller, dessa ädelmetaller är en symbol för säkerhet och ett klokt komplement till alla investeringsportföljer eller personlig samling.

Vanliga frågor

"tackor" syftar på silver som har en mycket hög renhet, vanligtvis över 99,5 %, och som har bearbetats till stänger, mynt eller göt. Den köps främst i investeringssyfte på grund av dess värde som en ädelmetall.

Tillverkning av silvertackor innefattar några steg:

  • Raffineringsprocess: Råsilver raffineras för att uppnå önskad renhetsnivå, vanligtvis 99,5 % eller högre.

  • Smältning och gjutning: Det raffinerade guldet smälts och gjuts sedan till stänger eller göt.

  • Analys och märkning: Tackorna analyseras för att bekräfta dess renhet och vikt och stämplas sedan med identifierande märken som vikt och renhet.

För att lagra silvertackor effektivt:

  • Kontrollerad miljö: Förvara den på en sval, torr plats med stabila temperaturer för att förhindra matning.

  • Skyddsförvaring: Använd lufttäta behållare eller fodral avsedda för silverförvaring för att minimera exponeringen för luft och fukt.

  • Undvik kontakt: Förvara silvertackor borta från andra metaller eller material som kan repa eller skada dess yta.

  • Säkerhet: Överväg ett kassaskåp eller en säker lagringsanläggning, särskilt för stora mängder, för att skydda mot stöld.

  • Hantera försiktigt: När du hanterar silvertackor, använd handskar för att undvika att lämna fingeravtryck eller oljor som kan smutsa ner metallen.